Ten step you can manage

PortfolioStep

PortfolioStep

PortfolioStep okvir procesa upravljanja portfeljem – Kratki osvrt

Upravljanje portfeljem je poslovni proces koji zahtjeva set detaljnih procesa koji se provode u povezanom kontinuiranom redoslijedu. Ono olakšava donošenje odluka, kroz evaluaciju, odabir, prioritiziranje, uravnoteživanje, izvršenje posla, prikupljanjem dobiti i povratnih informacija rezultata za unaprjeđenje procesa. Dakle, PortfolioStep je ponavljajući proces pripreme, planiranja, izvršenja i prikupljanja vrijednosti posla kao poslovnog portfelja.

Kako god, vi ne možete započeti planiranje i izvršenje dijela procesa bez razumijevanja dva fundamentalna područja. Vi morate shvatiti prirodu i obuhvat posla kojim želite upravljati. Drugo, vi morate postići sporazum o stvarima koje su važne za vašu organizaciju kako bi imali kontekst za prioritiziranje posla i uravnoteživanje odluka.

PortfolioStep uzima sve ovo u obzir i ne pretpostavlja da imate unaprijed bilo koju potrebnu informaciju. Glavne sekcije procesa upravljanja portfeljem su kako slijedi.

 • Kategorizacija – Kategorizacija je prvi dovršeni korak. To je mjesto gdje definirate uvjete, obuhvat i definiciju vaših portfelja i postižete sporazum o vašem osnovnom modelu portfelja.
 • Identifikacija – Vi ne možete donijeti odluke o prioritizaciji posla bez znanja o tome što organizacija ili poduzeće smatra važnim. Temeljni korak rezultira u uspostavljanju konteksta unutar kojega su učinjeni prioriteti i odobrenja posla.  
 • Evaluacija – Sav potencijalni posao je otkriven za nadolazeću godinu. U ovom trenutku, svaki zahtjev treba samo dovršiti jednostavni dokument poslovni prijedlog koji opisuje posao i vrijednost koju će on osigurati organizaciji.
 • Odabir – Proces odabira je obično dovršen na početku godišnjeg procesa planiranja i to je trenutak za donošenje svog posla na pregled i temeljno proučavanje. Posao koji se ne pojavljuje u procesu odabira nema šanse doći na finalni popis autoriziranog posla.
 • Prioritiziranje – Jedna od ključnih PortfolioStep pretpostavki je da je puno više zahtijevanog posla nego što organizacija može izvršiti u jednoj godini. Nakon što je sav posao odabran, započinje proces prioritizacije.
 • Uravnoteživanje – Organizacija prioritiziranih komponenti u kombinaciju komponenti koja, kada je implementirana, je najbolje usklađena sa i najbolje podržava strateški plan organizacije, uključujući različite poslovne jedinice kao što su Operacije, Projekti, Drugi poslovi, itd.  
 • Autorizacija – Najvrjedniji i usklađeni posao je autoriziran za nadolazeću godinu. Ovaj proces ostavlja na stranu odobreni proračun i resurse za dovršenje posla. To nije garancija da će posao biti financiran.
 • Aktivacija – Aktivacija je proces stvarnog raspoređivanja i izvršenja posla kroz godinu.
  U ovom koraku aktivacije, voditelji rade raspored za početak i dovršenje koliko je god moguće odobrenog posla.
 • Izvješćivanje i pregled – Izvješćivanje i pregled ima najviše veze sa mjerenjem rezultata, integriranje promjena i pregledavanje i ponovo prognoziranje posla.
 • Strateška promjena – Tokom dužeg perioda, rezultati PortfolioStep procesa mogu biti prikupljani i učitani nazad izvršnim rukovoditeljima grupe za upravljanjem portfeljima.
  Ovi rezultati bi vam trebali omogućiti da ocijenite učinkovitost PortfolioStep procesa i predložite promjene za unaprjeđenje cijelog ciklusa.

PortfolioStep fleksibilnost

Mi moramo naglasiti da svi iznad opisani koraci ne moraju nužno biti redoslijedni. Upravljanje je često ponavljajuća vježba i kao i sa drugim TenStep proizvodima, vi morate vježbati procjenjivanje koliko ćete daleko ići sa svakim korakom i kojim redoslijedom kako bi ujedinili cijeli posao.

Više informacija možete dobiti na PortfolioStep

 

Downloads
Nivas info@nivas.hr
Nivas.hr | Uploading 24/7
Interactive Design & Development
Ladislava Štritofa 1
Zagreb 10000 Croatia
Work 385-(0)1 | 2320-541