Ten step you can manage

PM certifikacije

Project management, koji predstavlja temeljni skup vještina i znanja modernoga poslovanja, danas su mnoge države prepoznale kao posebnu struku. Već više desetljeća, prvenstveno u SAD, potom i u cijelom svijetu, project management je priznat kao profesija i kao takav se primjenjuje na sveučilištima i institutima, poslovnim školama, putem edukacije zaposlenika u tvrtkama, kroz certifikacijske seminare itd…

Neovisno o tipu industrije, osoba zadužena za uspjeh projekta je obučena i certificirana za vođenje projekata, a sve osobe koje sudjeluju u projektima kao članovi projektnih timova također moraju posjedovati određena znanja te primjenjivati vještine i alate u svrhu uspješnog izvršenja projekta.

Konstantnom edukacijom i unapređivanjem znanja iz projektnog managementa svojih zaposlenika, tvrtke umanjuju rizik neuspjeha projekata. Tvrtke čiji su zaposlenici obučeni i certificirani kroz sustav ovjere imaju kompetitivnu prednost pred konkurencijom.

IPMA (International Project Management Association)

IPMAHrvatska udruga za upravljanje projektima (HUUP) član je međunarodne udruge za upravljanje projektima IPMA (International Project Management Association). Ovjera osposobljenosti koju provodi HUUP-CERT, ovlaštena organizacija za ovjeru voditelja projekata u sastavu Hrvatske udruge za upravljanje projektima (HUUP), slijedi međunarodni koncept IPMA univerzalni četverostupanjski sustav ovjere (IPMA Universal-Four-Level-Certification System) prikazan na slici.

IPMA četverostupanjski sustav ovjere (IPMA 4-L-C)

IPMA ovjera

PMI (Project Management Institute)

PMILogoPMI je vodeća svjetska udruga koja okuplja profesionalce na području upravljanja projektima. Udruga je osnovana 1969. godine, a danas kroz 250 ogranaka iz više od 70 zemalja okuplja više od 420.000 članova i nositelja certifikata.

Profesionalci na području upravljanja projektima u Hrvatskoj okupljeni su u hrvatskom ogranku PMI-a. PMI chapter Zagreb, Croatia dobrovoljna je i neprofitna strukovna organizacija koja promovira razvitak i unapređenje upravljanja projektima u Hrvatskoj. Vizija PMI chapter Zagreb, Croatia je biti pokretač promjena i najvažniji čimbenik u razvoju kakvoće rada na projektima i produktivnosti upravljanja projektima, organizator relevantnih događaja (konferencija, seminara) i poveznica relevantnih sudionika u upravljanju projektima te partner u promicanju i zastupanju interesa struke, znanja i vještina upravljanja projektima.

PMI certifikacija

PMI pruža mogućnosti certifikacije i profesionalnog razvoja koje Vam mogu pomoći da pokrenete, izgradite ili unaprijedite svoju karijeru u upravljanju projektima, programima ili portelju projekata.

PMI nudi mogućnost certifikacije voditelja projekata na nekoliko različith razina stručnosti. Certifikati su međusobno nazavisni i niti jedan ne predstavlja uvjet nekom drugom.

Nivas info@nivas.hr
Nivas.hr | Uploading 24/7
Interactive Design & Development
Ladislava Štritofa 1
Zagreb 10000 Croatia
Work 385-(0)1 | 2320-541