Ten step you can manage

LifecycleStep

LifecycleStep

LifecycleStep proces životnog ciklusa projekta – Kratki osvrt

Projekti su način kojim većina novog posla bude isporučena. Projekti mogu uključivati gradnju kuće ili gradnju ureda, planiranje i izvršenje marketinške kampanje, nadogradnju operativnog sustava, razvijanje IT poslovne aplikacije, itd. Upravljanje projektima definira sveobuhvatno upravljanje i kontrolu procesa za projekt.

Kako god, upravljanje projektima stvarno ne rezultira u izvršenju projekta. U nekom trenutku, vi i dalje trebate definirati stvarne aktivnosti potrebne za gradnju kuće, izvršenje marketinške kampanje, razvijanje IT poslovne aplikacije i nadogradnju operativnog sustava. Ove aktivnosti se odnose na životni ciklus projekta i životni ciklus projekta je LifecycleStep fokus.

U LifecycleStep, tipični vodopad model je prvo detaljno opisan. Koraci su kako slijedi:

  • Analiza – Faza analize je mjesto gdje razvijate definiciju projekta visoke razine u detaljnije poslovne zahtjeve. Faza analize je također dio projekta gdje identificirate sveobuhvatne smjernice koje će projekt usmjeriti kroz izradu strateških dokumenata projekta.
  • Dizajn – Faza dizajna je mjesto gdje promatrate mnoga potencijalna rješenja i suzujete izbor za određivanje najučinkovitijeg načina konstruiranja rješenja. Na kraju Dizajn faze, imati ćete definirano logičko rješenje.
  • Konstruiranje – Faza konstruiranja je točka u projektu gdje stvarno započinjemo konstruirati rješenje. Faza konstruiranja je također mjesto gdje ćemo izraditi dokumentaciju podrške kao što je Priručnik za oporavak i Korisnički priručnik.
  • Test – Mi testiramo naš posao zbog dva glavna razloga. Prvo, mi želimo biti sigurni da rješenje ispunjava poslovne zahtjeve. Drugo, mi testiramo kao bi otkrili greške i defekte. Drugim riječima, mi trebamo dokazati da je naše rješenje ispravno, dok istovremeno dokazujemo da nema grešaka ili defekata.
  • Implementacija – Implementacija se odnosi na finalni proces premještanja rješenja iz razvojnog statusa u proizvodni status. Ako je implementacija relativno jasna, tada ne postoje razlozi za elaboraciju procesa implementacije. Kako god, većina projekata imaju brojne događaje implementacije za planiranje i uspješno izvršenje.

Drugi životni ciklus modeli

Kao dodatak klasičnom vodopad modelu opisanom iznad, LifecycleStep također opisuje druge popularne modele životnog ciklusa, uključujući Rapid Application Development, Agile and Research and Development. Premda vodopad model može biti korišten na svim projektima, drugi modeli mogu biti učinkovitiji s obzirom na prirodu projekta i okruženje vaše organizacije.

Više informacija možete dobiti na LifecycleStep

Downloads
Nivas info@nivas.hr
Nivas.hr | Uploading 24/7
Interactive Design & Development
Ladislava Štritofa 1
Zagreb 10000 Croatia
Work 385-(0)1 | 2320-541