Ten step you can manage

asapm Performance Rated Organization (aPRO) - Program vrednovanja i unaprjeđenja

Organizacije konstantno pokušavaju unaprijediti sposobnost uspješnog izvršenja kritičnih projekata. Sposobnost uspješnog izvršenja projekata na konzistentnoj osnovi se ne dešava slučajno. To je rezultat postojanja okruženja koje podržava projekte i voditelje projekata.
To uključuje mnoga područja kao što su jačanje stručnosti voditelja projekata, osiguravanje da su projekti usklađeni sa strategijom organizacije, osiguravanje prave razine podrške izvršnog menadžmenta, osiguravanje da su pravi resursi alocirani na projektima, itd.
aPRO model vrednovanja prepoznaje ovaj aspekt okruženja za uspješno upravljanje projektima.

aPRO model je izrađen od strane asapm (American Society for the Advancement of Project Management). asapm je neprofitna profesionalna udruga posvećena unaprjeđenju prakse upravljanja programima i projektima u SAD. asapm je također član globalne udruge International Project Management Association (IPMA).

aPRO standard ne promatra samo procese upravljanja projektima. On uključuje holistički pregled cijelog okruženja, uključujući:

  • Usklađenje projekata sa strategijom organizacije 
  • Osiguravanje izvršnog vodstva u upravljanju projektima 
  • Osiguravanje adekvatnih resursa za projekte
  • Razvijanje talenata za upravljanje projektima
  • Osiguravanje pouzdanog radnog okruženja za upravljanje projektima

aPRO vrednovanje će osigurati praktičnije informacije od većine ostalih modela vrednovanja te ono zahtjeva manje vremena i troškova od strane organizacije i procjenitelja. APRO vrednovanje je skalabilni model dodane vrijednosti kakvoga smo oduvijek zagovarali u TenStep-u.

 

TenStep je prepoznati procjenitelj (RA - Recognized Assessor) za aPRO standard. Mi ćemo raditi sa Vama na vrednovanju vaše organizacije u odnosu na aPRO standard. To će zahtijevati seriju intervjua i upitnika za menadžment, voditelje projekata i eksperte predmetnih područja. Mi nećemo samo promatrati povratne informacije od ključnih ljudi organizacije nego ćemo također tražiti dokumentirane činjenice koje podržavaju povratne informacije.  

Na kraju vrednovanja vi ćete zaprimiti izvješće u kojem su detaljizirani nalazi o vrednovanju u odnosu na aPRO standard. Vidjeti ćete područja koja trebaju unaprjeđenja. Mi ćemo također dati preporuke za područja koja trebaju biti unaprjeđena za ispunjavanje aPRO standarda i mi ćemo prioritizirati područja koja trebaju biti adresirana.

Organizacije koje uspješno ispune kriterije aPRO standarda će biti kvalificirane za službenu aPRO certifikaciju od strane asapm.

Sposobnost uspješnog izvršenja projekata više nije vizija ograničena na napredne organizacije. To je sada osnovni zahtjev za sve organizacije. Dopustite našim TenStep prepoznatim aPRO procjeniteljima i konzultantima da rade sa Vama kako bi odredili gdje trebate unaprjeđenja kako bi dostigli ovu konkurentnu prednost.

asapm i aPRO su zaštitni znak SAD udruge za unaprjeđenje upravljanja projektima.

Kontaktirajte nas već danas za više informacija.

Nivas info@nivas.hr
Nivas.hr | Uploading 24/7
Interactive Design & Development
Ladislava Štritofa 1
Zagreb 10000 Croatia
Work 385-(0)1 | 2320-541