Ten step you can manage

Licence za poduzeća

Metodologija i više ... sve je tu!

                                                                         TenStep Integrated PM Suite

TenStep je integrirani set proizvoda koje trebate kako bi omogućili uspjeh projekta.

On je više od metodologije. To je ultimativna kombinacija pouzdanih procesa za upravljanje projektima i sadržaja koji podržavaju izgradnju vještina – sve u jednom proizvodu!

 • Potpuni procesi upravljanja projektima svjetske klase
 • Stotine predložaka
 • Tehnike za svaki proces
 • Modeli procesa
 • Preko 60 audio e-učenje sesija
 • Potpuna e-nastava koja udovoljava zahtjevima za PDU
 • Višestruke e-knjige

TenStep Project Management Process Groups

Potpuni procesi upravljanja projektima svjetske klase
TenStep proces upravljanja projektima je dizajniran da osigura potrebne informacije za uspješno upravljanje projektima svih vrsta. On sadrži informacije koje trebate da bi bili uspješni voditelj projekta, uključujući korak po korak pristup, započinjući sa osnovama i postajući sofisticiraniji koliko trebate za Vaš pojedini projekt. TenStep je fleksibilna i skalabilna metodologija za upravljanje poslom kao projektom.
Osnovna filozofija je „velika metodologija za velike projekte, mala metodologija za male projekte“. TenStep Vam pokazuje što trebate znati za upravljanje projektima svih veličina.
TenStep proces upravljanja projektima je podijeljen u deset koraka – prva dva za definiciju i planiranje, a slijedećih osam za upravljanje i kontroliranje posla. Ovi koraci su kako slijedi:TenStep PM Process

1.0 Definiranje posla
2.0 Izrada rasporeda i proračuna
3.0 Upravljanje rasporedom i proračunom
4.0 Upravljanje predmetima
5.0 Upravljanje promjenama
6.0 Upravljanje komunikacijom
7.0 Upravljanje rizicima
8.0 Upravljanje ljudskim resursima
9.0 Upravljanje kvalitetom
10.0 Upravljanje metrikom

 

Također raspoloživo u prikazu grupa procesa

Mi i dalje imamo naš sjajni TenStep model, ali sada možete sa samo jednim klikom miša vidjeti isti sadržaj organiziran u prikazu grupa procesa (inicijalizacija, planiranje, izvršenje, motrenje i kontrola te zatvaranje projekta)

TenStep proces sadrži sve to i mnogo više!

Stotine predložaka
TenStep TemplatePosjedovanje seta zajedničkih predložaka je jedan od najboljih načina podizanja učinkovitosti organizacije. Zašto trošiti Vaše dragocjeno vrijeme radeći ove predloške od nule? TenStep integrirani set upravljanja projektima sadrži stotine gotovih predložaka! Svi naši predlošci su lako prilagodljivi za korištenje na svim Vašim projektima. Ali to nije sve! TenStep integrirani set za upravljanje projektima također sadrži 10 gotovih predložaka na fikcijskom projektu. Ovi predlošci služe kao neprocjenjivi resurs za organizacije koje trebaju pomoć pri započinjanju ispunjavanja ovih predložaka.

Tehnike za svaki proces
TenStep je više od popisa i opisa procesa potrebnih za uspješno upravljanje projektima – Set sadrži dokazane tehnike koje možete iskoristiti na Vašem projektu. Sa TenStep, vi jednostavno možete odabrati tehnike koje će biti najbolje za implementaciju na Vašem pojedinom projektu na osnovu njegove veličine i drugih okolnosti.                                 Project Success

Modeli procesa
Process modelsLakše koristite TenStep proces upravljanja projektima koristeći naše ekstremno korisne modele procesa. Ovi dijagrami su spremni za korištenje i kada licencirate TenStep integrirani set za upravljanje projektima, Vi dobivate pristup na naše modele procesa u njihovim originalnim Visio i MindMap formatima. To vam dopušta da prikladno skrojite dijagram prema vašim organizacijskim potrebama.

Preko 60 Audio e-učenje sesija
Audio SessionsTenStep integrirani set za upravljanje projektima nadopunjuje svojih stotine stranica sadržaja sa audio e-učenje sesijama. Svaka e-učenje sesija je duga samo 20 minuta, što je idealna dužina za pregled sa maksimalnom dobiti učenja.Ove lake za slijeđenje sesije su raspoložive za preuzimanje ili za direktni uživo pregled – koja god metoda Vam je prikladnija!

Ove sesije su također mapirane u TenStep procesu upravljanja projektima, omogućavajući Vam lako pronalaženje sesija koje su Vam prikladne u bilo kojem trenutku.

Potpuna e-nastava podesna za PDU
TenStep integrirani set za upravljanje projektima uključuje četiri potpune e-nastave. To je izvanredan dogovor! Ove e-nastave se obično prodaju za stotine dolara po osobi, ali su one uključene u ovaj paket za puno manje! Još jedan veliki bonus – ove e-nastave su podesne za PDU!

PMITo je fantastično za PMP-evce u Vašoj organizaciji za održavanje njihovih certifikata bez potrebe plaćanja za prisustvovanje vanjskim javnim seminarima.

Slijedeće e-nastave su uključene:

 • Učinkovito upravljanje malim projektima
  Kada su projekti veliki, oni trebaju biti upravljani sa formalnom disciplinom upravljanja projektima. Ali mnogi projekti nisu veliki. Oni su mali radni angažmani koji trebaju biti učinkovito organizirani i upravljani, ali ne sa potpuno rigoroznom i strukturiranom disciplinom upravljanja projektima. Ova nastava je fokusirana na učenje osnovnih tehnika i vještina upravljanja poslom za profesionalce izvan područja upravljanja projektima
 • Osnove upravljanja projektima
  Upravljanje projektima nije lako i vještine upravljanja projektima nisu prirođene mnogim ljudima. U TenStep-u, mi smo saželi osnove upravljanja projektima u naš TenStep proces upravljanja projektima. Naš pristup dodane vrijednosti upravljanja projektima je opisan u ovoj e-nastavi. Neovisno da li ste iskusni voditelj projekta ili netko novi u tom polju, ova nastava će Vam pomoći ili ojačati Vaše osnove upravljanja projektima.
 • Osnove raspoređivanja
  Voditelj projekta ne bi trebao započeti izvršenje projekta sve dok posao nije definiran i sve dok nisu izrađeni održivi raspored i proračun. Ova nastava se specifično fokusira na raspored. Na kraju ove nastave studenti bi trebali razumjeti zahtijevane koncepte za izradu pouzdanog rasporeda za njihove projekte i za proaktivno upravljanje rasporedom kako bi ga dovršili u skladu sa očekivanjima.
 • Upravljanje projektima...za menadžere
  Obuka za upravljanje projektima je obično ciljana za voditelje projekata. Ali što sa menadžerima Vašeg poduzeća? Sponzor projekta i drugi izvršni rukovoditelji trebaju također neko znanje o formalnom upravljanju projektima – iz dva razloga. Prvo, izvršni rukovodtelji moraju razumjeti terminologiju i koncepte koje ostali kadrovi uče kako bi mogli inteligentno komunicirati. Drugo, izvršni rukovoditeji moraju razumjeti ulogu koju igraju, osiguravajući da su procesi upravljanja projektima uspješno implementirani u njihovoj organizaciji.

Višestruke e-knjige
TenStep integrirani set za upravljanje projektima uključuje e-knjige koje su raspoložive za preuzimanje svim licenciranim korisnicima.

TenStep proces upravljanja projektima – Dobite sav sadržaj TenStep procesa u prikladnom e-knjiga formatu koji je raspoloživ za preuzimanje direktno na Vaše računalo!

Lekcije iz upravljanja projektimaLessons in PMDobro došli u Dickens, Illinois sa Tom i Jeff Mochal koji diskutiraju o godinama treninga za upravljanje projektima.
Ova knjiga ističe 50 osnovnih lekcija o upravljanju projektima u jedinstvenom formatu koji je drukčiji od formata bilo kojih drugih knjiga na tržištu.

Lekcije iz upravljanja ljudimaLessons in People ManagementDobro došli nazad u Dickens, Illinois sa Tom i Jeff Mochal koji diskutiraju o godinama treninga za upravljanje ljudima.
Ova knjiga ističe 50 osnovnih lekcija o upravljanju ljudima u jedinstvenom formatu koji je drukčiji od formata bilo kojih drugih knjiga na tržištu.

 

Licencirajte TenStep integrirani set za upravljanje projektima sada!
Malo organizacija vidi izradu, ažuriranje i održavanje metodologije upravljanja projektima kao jednu od svojih osnovnih poslovnih kompetencija. Korištenje TenStep procesa dopušta Vašoj organizaciji da da van izradu i tekuće održavanje metodologije, oslobađajući Vaše ljude da rade na osiguravanju vrijednosti Vašim klijentima. Licenciranje TenStep procesa je također puno jeftinije nego da imate vlastite interne resurse za izradu i održavanje interne metodologije za Vašu organizaciju.

Licencirajte TenStep integrirani set za upravljanje projektima za Vaše poduzeće ili organizaciju. TenStep proces će pomoći svakome u Vašoj organizaciji u učinkovitijem upravljanju projektima!

 • Kraća linija učenja kako članovi timova idu od projekta do projekta
 • Lako slijedivi procesi za nove i iskusne voditelje projekata
 • Skalabilni procesi za ispunjenje velikih i malih potreba projekata
 • Konzistentni procesi i predlošci kroz Vašu organizaciju
 • $$$ - Mnogo jeftinije nego razvijanje vlastitih procesa za upravljanje projektima

Licencirajte TenStep za Vaše poduzeće ili organizaciju sada.
Primiti ćete slijedeće sjajne dobiti i sadržaj.

Uključeno

Licenca za korištenje TenStep procesa upravljanja projektima

           Kvačica

Pristup na TenStep proces upravljanja projektima (sve sekcije i sadržaj)

           Kvačica

Pristup na „Osnovni predlošci“ biblioteku (Download 1)

           Kvačica

Pristup na „Kutak za upravljanje projektima“ biblioteku

           Kvačica

Pristup na „Kutak za kvalitetu“, „Kutak za menadžment“, „Kutak za ljudske resurse“, "Kutak za edukaciju“ i „HIPAA kutak“ biblioteke

           Kvačica

Pristup na „TenStep e-knjige“ biblioteku

           Kvačica

Pristup na „Dodatni predlošci“ biblioteku (Download 2)

           Kvačica

Pristup na“Predlošci primjera“ biblioteku

           Kvačica

Pristup na „Visio i MindMap dijagrami“ biblioteku

           Kvačica

Pristup na „Opisi procesa“ biblioteku

           Kvačica

Pristup na“ Audio učenje“ biblioteku

           Kvačica

Pristup na „e-nastava“ biblioteku

           Kvačica

Licence za TenStep integrirani set za upravljanje projektima su vrlo prihvatljive i variraju ovisno o veličini organizacije.

Da li ste se spremni pridružiti tisućama ljudi koji već koriste TenStep proces upravljanja projektima?

 • Zatražite više informacija ispunjavajući kontakt obrazac
 • Ili nas možete nazvati na   01 4843022   bilo kada kako bi prodiskutirali kako TenStep integrirani set za upravljanje projektima može pomoći Vašoj organizaciji. Mi bismo htjeli razgovarati sa Vama!
 • Ili, možete poslati pitanje putem email-a direktno na info@tenstep.com.hr
Nivas info@nivas.hr
Nivas.hr | Uploading 24/7
Interactive Design & Development
Ladislava Štritofa 1
Zagreb 10000 Croatia
Work 385-(0)1 | 2320-541